• FRA GRÆSROD TIL UNIK PROFESSIONEL KÆDE

Lakexpertens Historie

Lakexperten blev grundlagt i 2003, som konsekvens af øget konkurrence og en tendens til øget konsolidering blandt branchens bilforhandlere. Efter en række møder og dialoger var der enighed om at starte et indkøbs- og markedsføringssamarbejde op – LAKexperten var en realitet..!

Kæden blev etableret med 24 værksteder fordelt over hele landet. Målet var, at styrke konkurrenceevnen og kvaliteten gennem fælles indkøb i et frivilligt kædekoncept.  Den valgte bestyrelse besluttede, at ansætte Dorthe Henchke som direktør og hun havde ansvaret for at sætte den første markedsføring i gang, få bedre indkøbspriser og få flere værksteder til at deltage i kædesamarbejdet.

Starten var svær og efter flere forsøg på, at øge kendskebet til LAKexperten indså Bestyrelsen i 2007, at der skulle en kædechef til, med en profil, der var mere målrettet indkøb og med større erfaring med drift af en frivillig kæde. Per Larsen blev ansat og  kæden voksede til 45 værksteder. Der var en god og konstruktiv ånd omkring udvikling af LAKexperten og bestyrelse i LAKexperten, besluttede hurtigt herefter, at tiden var moden til at udvide staben for at drive LAKexperten, herefter blev der ansat flere kædekonsulenter på kædekontoret. I 2009 Bo Kold Søndergaard blev ansat som kædechef og Per Larsen blev overdraget jobbet, som bestyrelsesformand.

Kravene og forventninger til branchen var gennem tiden vokset betydeligt og det samme er forventninger til at kunne gøre mere sammen som en kæde.
I efteråret 2009 traf bestyrelsen en skelsættende beslutning. Kæden skulle gå fra 8 lakleverandører til én. Henover vinter 2009/2010 igangsattes et større udvalgsarbejde, som havde til formål, at finde den bedst egnede lak- og non-paint leverandør til kæden. Målet var klart: Udvalget skulle finde dén leverandør, der kunne tilbyde de mest produktive kvalitetsprodukter, med en høj grad af service og til markedets bedste priser. Og i foråret 2010 blev Lakgruppen og lak Brandet Dupont Refinish (senere Cromax) valgt som eneleverandør til LAKexperten.

Med beslutning og implementering én leverandør var kimen nu lagt til, at få endnu mere ud af samarbejdet værkstederne i mellem. En ny og mere synlig markedsføringsstrategi så dagens lys. Og nye koncepter såsom LAKflex (hurtig, fleksibel levering) og LAKplus (Landets højeste standard for dokumenteret kvalitet, garanti og slutfinish) blev introduceret for branchen og er i dag anerkendte konkurrenceparametre, som den øvrige branche måler sig op imod.

Med beslutningen om fælles lakleverandør kom også muligheden for at effektivisere og procesoptimere på kædens lakcentre. Samme produkter lige med samme processer, hvilket betød et kvantespring i forhold til, at måle bedste praksis og effektivisere på de enkelte værksteder.
Snart opstod behovet for at komme dybere ned i processerne, samtidig med at kædens værksteder øgede deres kapacitet og omsætning. Og behovet for at få IT til, at hjælpe med overblik i produktionen blev hurtigt stort. I 2012 besluttede kæden at udvikle sit eget booking system, LAKplan, som stille og roligt udviklede sig til et booking og processtyringssystem, der i dag håndterer alle de udfordringer og opgaver, der er i driften af et lakcenter.

Efter en kortere periode med advokat Jan Snogdal, som formand overtog Lars Fournais formandsskabet i 2015 for LAKexperten. Efter et halv års intensivt strategiarbejde var bestyrelsen klar til at præsentere en ny strategi for kædens ejere. En strategi, som betød et betydeligt øget fokus på yderligere effektivisering af de enkelte værksteder i form af kædens eget Supportteam, et nyt salgsselskab Qars (udtales kars eller cars; biler på engelsk) med et bredere strategisk afsæt, og med hovedopgave at styrke dialogen og forhandlingerne med regionale og landsdækkende samarbejdspartnere, et IT selskab (Apromas) som med afsæt i de erfaringer kæden har fra eget IT system har udviklet og sælger IT løsninger til autobranchen i Danmark, men med særlig vægt på udlandet.
Og i foråret 2017 blev der etableret et investeringsselskab, som gør det muligt for unge igangsættere, at starte eget Lakcenter med hjælp fra LAKexperten ved at tilbyde finansiering, og support i et velafprøvet koncept.

I dag tæller kæden 44 værksteder fordelt over hele Danmark, og vi udvider løbende.

Ejerdrevne værksteder

Alle vores værksteder er ejerdrevne. Derfor samarbejder du ofte med den lokale værkstedsejer. Det enkelte værksted er ansvarlig for sin egen kundetilfredshed, og du vil opleve, at personalet strækker sig langt for at imødekomme dine specifikke krav og forventninger.

Kædekontoret sikrer ens kvalitet

Kædekontoret i Viborg varetager bl.a. udvikling af it-systemer, kvalitetsstyringsnormer, markedsføring, uddannelsesaktiviteter, samarbejdsaftaler, leverandøraftaler og meget mere. Det er med til at sikre en ensartet, høj kvalitet, skarpe priser og effektivitet hele vejen rundt. Vores kundetilfredshed er høj, men vi arbejder konstant på at gøre tingene endnu bedre og mere effektivt.