Ny LAKexpert i Videbæk

NY LAKexpert åbner dørene op!

Pr. 1. marts åbner Daniel Nørregaard dørene op for LAKexperten – Kviklak i Videbæk og skal fra det tidligere LAKexperten – Autoglans lokaler drive sit værksted. Siden nytår har Daniel og hans team arbejdet ihærdigt på at gøre klar til at kunne servicere de midt- og vestjyske kunder og er nu endelig klar!

Daniel har de sidste 10 år arbejdet som autolakerer med primært fokus i kabinen og finder nu at tiden var den rigtige til at prøve kræfter som selvstændig. Det har nok altid ligget lidt i kortene, at jeg en dag skulle blive selvstændig. Siden jeg var lille knægt har jeg slebet biler og i det hele taget deltaget, hvor jeg kunne bidrage på min far værksted i Odder. Så lakken kom i mit liv, lidt på samme tidspunkt som modermælken, smiler Daniel og fortsætter: Når nu autolakering har været en så stor del af mit lev altid, så føles det helt rigtig, at jeg nu tager det sidste skridt og tager det fulde ansvar. Og jo det er en stor mundfuld og der er mange discipliner som skal mestres, men jeg har heldigvis et rigtigt godt bagland af rådgivere og sparringspartnere som har en lige så interesse i at sikre tilfredse kunder, som jeg har og derfor er jeg fuld af fortrøstning.

Jeg har allerede været rundt at hilse på mange kunder og jeg må sige at jeg er blevet rigtig godt taget imod. Og nu glæder vi os bare til at komme rigtigt i gang. Vores kunder skal kende os for den høje kvalitet og derudover skal de vide, at vi strækker os langt for at lytte til og imødekomme de behov, de måtte have i forhold til fleksibel levering og overholdelse af leveringsterminer, udtaler Daniel og fortsætter:  Jeg tror på, at det er ydelsen og den service der ligger rundt om, der er det vigtigste og som holder længst, når værksteder og forhandlere skal vælge samarbejdspartner. Og det synes jeg vi er klædt godt på til at imødekomme, ikke mindst fordi vi får god støtte fra LAKexperten og deres koncepter.

Dialog og engagement Forud for indtrædelse i kæden har der gennem længere tid været en god dialog mellem Daniel og LAKexperten. – Kædesamarbejde er et nyt område for mig, og der mange ting, at vi skal forholde sig til.  Vi har haft en god dialog om hvordan det er, at være en del af en kæde, og dermed få en hel masse kolleger, fortæller Daniel Nørregaard, som glæder sig til at møde flere af sine nye kolleger, ved det kommende ERFA møde ogkunne danne sig et indtryk af, hvordan der arbejdes med bl.a. Landsdækkende kunder, koncepter og procesoptimering af værkstedet.

Gevinst for alle På værkstedet i Videbæk glæder såvel Daniel, som medarbejdere sig til at kommer rigtigt i gang med arbejdet. Han forklarer: – LAKexperten har nogle rigtigt gode koncepter og måleredskaber i forhold bl.a. kvalitet og leveringstider og det vil uden tvivl blive en gevinst. Ikke kun for os på værkstedet, men også for kunderne.

Kædesamarbejde styrker Daniel er ikke i tvivl om, at det at være en del af et kædesamarbejde giver et godt afsæt til fremtiden. Konkurrencen er hård og det er ikke svært at forudse, at det i fremtiden vil være svært at klare sig som enkeltstående værksted. LAKexperten koncepter og know how giver et unikt udgangspunkt for udvikling af vores værksted. Og det kan man på ingen måde hamle op med som enkeltstående værksted, slutter den nye LAKexpert.

Giver post its bedre bundlinje…?

Giver afdækningspapir og post it stickers bedre bundlinje..?

På det netop gennemførte driftsledermøde i LAKexperten blev deltagerne udstyret med post its mens store stykker afdækningspapir var hængt på væggene. 1. del af opgaven der skulle løses var: hvor spilder du og dine svende tid i værkstedet? Og hvad tror du, det koster dig på bundlinjen?

De sidste 2 dage i maj havde 16 LAKexperten driftsledere sat hinanden stævne hos det nyligt ombyggede LAKexperten – Thisted. Men inden de gav sig selv lov til at se værkstedets fine nye faciliteter, var der sat fokus på procesoptimering. Eller rettere: Hvordan får vi det optimale flow i vores virksomhed og dermed flere biler igennem produktionen – samtidig med at vores svende får bedre tid til at udføre lakeringer? Måske en umulig opgave ved første øjekast, men undervejs hjalp teoretiske indlæg fra LAKexpertens egen proceskonsulent Morten Kjelde og Kædekonsulent Anders Riksted med til at synliggøre potentialer og bidrage med løsningsforslag. Et af spørgsmålene, som gav en god debat og syn for sagen, var: Hvor lang tid bruger vores svende på at lede efter værktøj og materialer? Ikke så lidt fandt man ud af, og derved var basis lagt til at optimere netop her. Fakta er, at flere produktionsvirksomheder har kunnet skære op til 20 % af deres produktionstid ved blot at fokusere på at minimere spildtid. Til gavn for både virksomhed og kunder.

Det blev til to dage med mange diskussioner og faglige snakke. Med i bagagen hjem fra mødet kom gode idéer og konkrete handlingsforslag til, hvad den enkelte driftsleder nu skal gøre på eget værksted.

Konklusionen er klar: Der ligger store værdier i at sætte spildtid på dagsordenen – på brunt papir.

Nyt ombygget LAKexperten værksted
På dag to viste indehaver Morten Nielsen og værkfører Jürgen Jansen rundt på virksomheden, som ud over at være LAKexperten – Thisted også er industrilakereriet 3N Lakering. 3N Lakering er en af Danmarks største industrilakeringsvirksomheder, der lakerer et væld af forskelligartede opgaver til industrien, landbruget og offshore. De tilbyder både våd- og pulverlakering samt slyngrensning og sandblæsning. I autodelen LAKexperten – Thisted har man hen over vinteren været i gang med en total ombygning, således at værkstedet nu er optimeret til at sikre høj kvalitet, hurtige gennemløbstider og ikke mindst forøget kapacitet.
Joan og Morten Nielsen ejer udover afdelingerne i Thisted også LAKexperten – Nykøbing Mors.Morten Nielsen

”Kombinationen med både industri- og autolakering under samme tag har vist sig at være rigtig for os. Netop fordi afdelingerne har den størrelse, om de har, kan vi være meget fleksible i hele vores måde at drive virksomhed på”, udtaler Morten Nielsen. ”Til dagligt har vi glæde af at kunne flytte kapacitet, medarbejdere og ikke mindst know how rundt i afdelingerne, og det giver samlet set et mere jævn og optimalt work flow, end hvis vi kun havde haft én type lakeringsvirksomhed. Særligt auto nyder godt af en jævn strøm af småindustriopgaver, da antallet af indkommende autoopgaver ofte er meget svingende, hvilket gør det svært at planlægge i god tid. Med ombygningen af LAKexperten – Thisted er vi både klar til at kunne tage flere biler ind, men vi er også godt forberedte til at øge vores ordreindgang i industrien. Den sidste del har igennem flere år været stødt stigende, og forventningen er, at dette vil fortsætte”, slutter Morten Nielsen

Nye mål for fremtiden

Nye mål for fremtiden.

LAKexperten på vej mod nye tider.

På et nyligt afholdt aktionærmøde, blev det besluttet at LAKexperten skal satse på at udvide sin ejerkreds og evt. opkøbe eller opstarte produktionsvirksomheder inden for autolak og skadesarbejde på strategisk rigtige steder. Samtidigt blev det besluttet at LAKPLAN/APROMAS er salgsklar.

 

De nye mål

 • At øge aktionærskaren
 • Hvor det ikke er muligt selv at løse opgaven, få samarbejdspartnere på
  • Lakering
  • Skadesarbejde
  • Bilpleje

 

 • Tilbyde LAKPLAN/APROMAS til skades centre og autolakerings værksteder
  • Startende i Danmark
  • Gennem Lakgruppen udvide kundepotentialet til APROMAS til hele verden
  • Udvikle skadescenter delen så skadescentrene får et unikt værktøj til styring af processen fra a-z
   • Overblik over lånebiler
   • Overblik over procesforløb, reservedels forsinkelser m/m
   • Overblik over procestider på afdeling og enkelte medarbejdere
   • Overblik over procestider på bilmærker
   • Overblik på indtjening på f.eks. forsikringsselskaber, bilmærker m/m

 

LAKexperten tror på fremtidien

Stor tro på fremtiden hos autolakeringskæden, LAKexperten

 

Hos LAKexperten opruster de til fremtiden. Og det for at sikre både egen og kundernes succes gennem optimering og øget samarbejde. En strategi, som ser ud til at lykkedes.

 

”Vores værksteder i kæden gør det rigtigt godt”, udtaler kædechef Bo Søndergaard. ”Vi vinder på et marked, som igennem flere år har været præget af hård konkurrence. Og vi tror på fremtiden. Flere af vores værksteder investerer i nye produktionsanlæg, så vi kan sikre endnu bedre og hurtigere leveringer, og dermed blive en vigtig bidragsyder til både vores egen og vores kunders totale forretning.”

 

Igennem flere år har LAKexperten arbejdet mod at kunne levere den samme ydelse i hele landet, ikke alene på selve kerneydelsen, autolakering, men særligt at kunne tilbyde alle kunder de services og tillægsydelser, som LAKexperten er kendt for. Services og tillægsydelser som kan bidrage til deres kunders samlede økonomi. Og med de samarbejdsaftaler, der allerede er etableret, kan både LAKexpterten og kunderne konstatere, at det er lykkedes. Både at forbedre bundlinjen hos det enkelte LAKexperten værksted, men også forbedre bundlinjen hos LAKexpertens kunder.

 

”To kunder er ikke ens… Derfor bruger vi meget tid på forventningsafstemning sammen med potentielle kunder, inden et samarbejde startes op. Det er vigtigt, at vi forstår hinanden og hinandens verden, for meget kan gå galt i samspillet og tusindvis af indtjeningskroner kan gå tabt i et dårligt fungerende samarbejdsforhold. Af samme grund arbejder vores værksteder med kontinuerlige kundetilfredshedsanalyser og -samtaler,” forklarer kædechef Bo Søndergaard og fortsætter: ”men vi forsøger også at være en anderledes samarbejdspartner til branchen ved at gøre opmærksom på hvor i værdikæden, der er muligheder for at optimere på samarbejdet – både i vores processer, men også på vores kunders side af processen. Og der er masse at komme efter: leveringsevne og hastighed, dokumentation, statistikker, kontroller og så selvfølgelig en grundlæggende forståelse for, hvor omkostningerne ligger hos vores kunder. Alt sammen vigtige parametre at forstå og mestre, for at sikre at både vi og vores kunder har en fornuftig forretning,” slutter Kædechef Bo Søndergaard.

 

Med anvendelse af LAKexpertens eget udviklede IT system LAKplan/APROMAS, er de blevet meget klogere på forretningen og kan se, at selvom deres værksteder er godt drevne, er der meget mere at gøre, når det gælder om at få mest muligt ud af produktionsapparatet. Til gavn for både kunder og indehavere i kæden.

 

LAKexperten styrker supporten

Af samme grund har LAKexperten valgt at ansætte LEAN og procesteknikker Morten Kjelde. Morten Kjelde har igennem flere år virket som værkfører og afdelingsleder på flere større værksteder og kommer med stor praktisk og ledelsesmæssig erfaring i rygsækken. Endvidere er hans praktiske erfaring suppleret op med en procesteknisk LEAN uddannelse. Og kombinationen af både praktisk erfaring og teori er for kæden et perfekte match.

 

Kæden arbejder allerede i dag med nogle af branchens mest produktive produkter og med ansættelsen af Morten, kan de nu supporte kædeejere og værkførere med kompetent sparring på, hvor der skal sættes ind for at opnå en højere produktivitet. Og de første erfaringer viser allerede, at der er meget at hente.

 

Sammen med kædekonsulent Anders Riksted og to af Lakgruppens teknikere (LAKexpertens hovedleverandør) danner de fire kernen i LAKexpertens supportteam. ”Det gælder først og fremmest om at have et godt datagrundlag, så potentialet i forretningen kan blive synliggjort”, udtaler Morten Kjelde. ”På baggrund at datamateriale og en konkret analyse af værkstedets produktion, bliver indehaver og Supportteamet enige om, hvilke handlinger, der skal sættes i gang, for at opnå de ønskede forbedringer. Derefter er det vigtigt at få svendenes commitment, og vi bliver oftest enige om, at det ikke gælder om at arbejde hurtigere men smartere. Det er ekstremt vigtigt, at alle forstår deres opgaver i processen og endnu vigtigere, at alle forstår vigtigheden i at hele produktionen hænger sammen”, slutter Morten Kjelde, som glæder sig til sin ny rolle hos LAKexperten.

 

LAKexperten har også ansat IB Møller Pedersen som får ansvarsområderne: Gennem fakturering, support til APROMAS, support til certificering. Ib Møller Pedersen er tidligere indehaver af LAKexperten Brande/LAKexperten Brande Videbæk. Derfor at Ib stor erfaring med alle de 3 beskrevne ansvarsområder.

Det bliver spændende at komme i gang med at supporterer LAKexpertens værksteder, specielt glæder jeg mig til at vejlede ledere, administratorerne , værkførerne og de ansatte i brug af det nye APROMAS (opgraderingen af LAKPLAN)

 

 

”Alt i alt mener vi, at vi har lagt en god strategi for vores fælles fremtid i LAKexperten. Vores kunder; de autoriserede forhandlere, bilimportører og uautoriserede værksteder, ved, at de får et samarbejde, der rækker langt ud over selve lakeringsarbejdet, når de vælger et LAKexperten værksted. Og når vi ser ind i fremtiden mod en forventelig betydelig nedgang i skadesantallet pga. indfasning af nyt sikkerhedsudstyr og andre nye teknologier i bilerne, så er vi klar til at se nye spændende løsninger sammen med vores kunder og samarbejdspartnere,” udtaler Bo Søndergaard og afslutter: ”for det drejer sig først og fremmest om at se muligheder og skabe løsninger – sammen med vores kunder. Kan vi dét, har vi en berettigelse i branchen – også i fremtiden”.

 

 

For yderligere information og evt. uddybning kontakt:

Kædechef Bo Søndergaard, mobil: 22 97 33 85

 

Læs mere om LAKexperten på www.lakexperten.dk

 

Billedtekst: LAKexperten er Danmarks største frivillige kæde af selvstændige autolakeringsværksteder. Vi er i dag 43 værksteder i kæden og hver dag møder mere en 300 dygtige kollegaer ind over hele landet.

 

 

Årsmøde

Årsmøde 2016

På årsmødet blev der fremlagt nye spændende ideer til udvikling af LAKexperten.

 • Salgs selskab Qars
 • Tilbud omkring investering i LAKexperten
 • Information omkring den videre udvikling af LAKexperten
 • Mulighed for at udvikle de enkelte forretninger

Mere information om dette i løbet af 2017